ที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ 15 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ 15 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 คน ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน สมาชิกส.ว. เป็นประธาน ได้ทำการตรวจสอบประวัติฯ ประกอบด้วย 1.นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด 2.นายสุรเดช พหลภาคย์ 3.นายวีระ แสงสมบูรณ์ 4.นายเสน่ห์ บุญทมานพ 5.นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม 6.นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ 7.นายสมภพ ผ่องสว่าง 8.นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ 9.นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ 10.น.ส.กนิษฐา เชี่ยววิทย์ 11.นางสุมาลี ลิมปโอวาท 12.นางเสริมดรุณี ตันติเวสส 13.นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร 14.นางดุษณีย์ ตยางคานนท์ และ15.นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมลับ และลงคะแนนลับ นานหลายชั่งโมง ปรากฏว่า ที่ประชุมลงมติความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทั้ง 15 คน

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ เผย ‘บิ๊กโจ๊ก’ คืนตร. ได้หรือไม่ นายกฯ คือผู้ชี้ขาด
บทความถัดไปผลิตภัณฑ์โรซี่ จัดเซ็ทคู่สุดคุ้ม ตลอดเดือนกันยายน #โรซี่