“ชูศักดิ์” แย้ง“ไพบูลย์” ลงชื่อซ้ำซ้อนญัตติแก้รธน. ไม่ผิดเลย ชี้ หลักการต่างกัน

“ชูศักดิ์” แย้ง “ไพบูลย์” ปมร้องลายมือชื่อสมาชิกฝ่ายค้านยื่นแก้ รธน. ซ้ำซ้อน ชี้ หลักการต่างกัน

เมื่อเวลา 14 กันยายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) จากการที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพี่อคัดค้านการบรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยอ้างว่ามีลายชื่อของสมาชิกซ้ำซ้อนกับญัตติเดิมที่บรรจุไว้แล้ว และซ้ำซ้อนกับญัตติใหม่ในสี่ญัตติที่เสนอเพิ่มเติม โดยนายไพบูลย์ ได้อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ที่วินิจฉัยไม่รับคำร้องว่าพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงลายมือชื่อในคำร้อง 30 คน ซ้ำกับเรื่องเดียวกันที่เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว ว่า เรื่องดังกล่าวตนเห็นว่าเป็นคนละเรื่องกับการเสนอญัตติหรือเสนอกฎหมาย ซึ่งต้องแยกเป็นญัตติๆ ไป ในอดีตที่ผ่านมาตนทราบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติหรือร่างกฎหมาย แม้จะเป็นเรื่องทำนองเดียวกันได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้ห้ามไว้ ซึ่งในกรณีนี้ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแรก และฉบับที่เสนอเพิ่มเติม 4 ฉบับ มิใช่เรื่องเดียวกันจึงไม่ต้องด้วยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวอยู่แล้ว หลักการแตกต่างกัน ฉบับแรกแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สองเพิ่มเติมมาตรา 272 ฉบับอื่นเรื่องระบบการเลือกตั้ง นอกจากมิใช่การเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น มิใช่เรื่องเดียวกัน ตนจึงเห็นว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไร

บทความก่อนหน้านี้สธ.มั่นใจพร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เร่งเปิดพื้นที่กักโรคทางเลือกทุก จว.
บทความถัดไปวอร์รูมทหารประเมินชุมนุม19 กันยา แค่ซ้อมใหญ่ ไฟเขียวใช้สนามหลวงบางส่วน ไม่ต้องยึด!