ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมทุกภาคส่วนคุมเข้ม! จ้างงานไม่เป็นธรรม สนองนโยบายรัฐบาล ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผช.ผบ.ตร/ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศพดส.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรภาคเอกชน (NGOs) และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้บังคับการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตามนโยบายรัฐบาล และตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วกันบูรณาการในการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการ ในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ในการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. โดย พล.ค.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ. ผู้ช่วย ผบ.ตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมทุกหน่วยงานอย่างเร่งด่วน

สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวความคิดการปฏิบัติ และบูรณาการในการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการ ในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการประมงไทยมีการใช้แรงงานที่ ไม่เป็นธรรมในหลายส่วน นำมาสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับนานาชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน กำหนดมาตรการเร่งกวดขันและตรวจสอบอย่างละเอียด โดยวิธีการเอ็กซ์เรย์ (X – RAY) สถานประกอบการประมง (เรือ, ล้ง, โรงงาน) โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ทุกแห่งอย่างเข้มงวด

ผลของการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงแนวความคิดการปฏิบัติ และแนวทางบูรณาการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการระดมกวาดล้างการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการประมง (เรือ, ล้ง, โรงงาน) โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ เรือประมง อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ./

บทความก่อนหน้านี้สภา ‘ธรรมศาสตร์’ แถลง 4 จุดยืน ศ.พิเศษ นรนิติ รับ ‘เป็นห่วง’ หวั่นรุนแรงซ้ำรอยอดีต
บทความถัดไป‘อายาโซเฟีย’ สัญญาณความขัดแย้ง โลกมุสลิมกับตะวันตกรอบใหม่