ไต้หวันเพิ่มงบกลาโหม 10% หลังจีนกดดันต่อเนื่อง

สํานักสถิติและบัญชีกลาง สภาบริหารไต้หวัน (ดีจีบีเอเอส) แถลงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมระบุว่า คณะรัฐมนตรีของนางไช่ อิง เหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้เสนอ งบกลาโหมไต้หวัน ในปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2021 นี้เพิ่มขึ้นเป็น 453,400 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้นจาก 411,300 ล้านดอลลาร์ไต้หวันในปีนี้

งบประมาณกลาโหมไต้หวัน ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 10.2 เปอร์เซ็นต์ มีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เช่นการเพิ่มกิจกรรมทางการทหารรอบเกาะไต้หวันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้จีนไม่เคยตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันกลับสู่การปกครองของจีน และประณามสหรัฐอเมริกาที่ขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันมาโดยตลอด ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองถูกผูกมัดโดยข้อกฎหมายให้ช่วยไต้หวันให้สามารถป้องกันตนเองได้ ล่าสุดไต้หวันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อทุ่นระเบิดจากสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันการโจมตีจากชายฝั่งด้วย

บทความก่อนหน้านี้สูตรสำเร็จในชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ว่าด้วย “ความเคารพ”
บทความถัดไปโสมใต้เสริมเขี้ยวเล็บ เริ่มสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรก!