ไพบูลย์ เผย กมธ.ศึกษารธน.ตั้งคณะจัดทำรายงาน ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอเปิดประชุมรัฐสภา

ไพบูลย์ เผย กมธ.ศึกษารธน.ตั้งคณะทำงานจัดทำรายงาน ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอเปิดรัฐสภา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 คนที่หนึ่ง กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของกมธ.ว่า เมื่อการประชุม ครั้งล่าสุดที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานของกมธ. โดยคณะทำงานจะรายงานความคืบหน้าของการทำงานเบื้องต้นต่อที่ประชุมกมธ.ครั้งแรกในการประชุมกมธ.วันที่ 13 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ รายงานจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้และคาดว่าจะนำบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาฯได้ในวันที่ 9 กันยายน

นายไพบูลย์ กล่าวถึงข้อเสนอของส.ว.ที่ให้รัฐบาลดำเนินมาตรการทางการเมืองด้วยการรับฟังความเห็นข้อเสนอจากสมาชิกรัฐสภาด้วยการขอเปิดอภิปรายทั่วไปของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ว่า เป็นความเห็นของส.ว.ท่านหนึ่ง ซึ่งมองว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายโดยปกติที่มีอยู่ยังดำเนินการได้

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.พลังประชารัฐ ท้าคนหนุนผู้ชุมนุมเปิดหน้าสู้ตามระบอบปชต. อย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมือ
บทความถัดไป‘องอาจ’ ขอ มท.1 อย่าอ้างปัญหาอะไรไม่รู้ เพื่อเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นไปเรื่อย