สมชัย ชวนจับตา วันลงมติ เอาหรือไม่เอา ส.ส.ร. อาจมีปาฏิหาริย์ 1 พลิกชนะ 20 เสียง?

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า

เข้าประชุม 37 อภิปรายให้มี ส.ส.ร. 20 ไม่เอา ส.ส.ร. 1 แต่ลงมติ อาจมีปาฏิหาริย์

ผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหมวดที่เป็นหัวใจของการทำงานของ กมธ.ชุดนี้

เลยต้องมานั่งอ่านรายงานการประชุมแบบตัวต่อตัว วนไปวนมาหลายรอบ จนเขียนรายงานฉบับร่างยาว 8 หน้า เป็นที่เรียบร้อย จะนำส่งคณะทำงานในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 นี้

การประชุมเพื่ออภิปรายของ กมธ. ในหัวข้อดังกล่าวเป็นการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 มี กมธ. เข้าร่วมประชุม 37 คน จาก 49 คน

ประเด็นที่เห็นร่วมกันในการแก้ คือ

1) มาตรา 256 (3) เอา เงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว.เห็นชอบ หนึ่งในสาม ในวาระ 1 ออก

2) มาตรา 256 (6) เอา เงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว. หนึ่งในสาม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากพรรคการเมืองที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรี หรือประธานสภา หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ออก

3) มาตรา 256 (8) เอาเงื่อนไขที่ต้องทำประชามติ หากแก้ในเรื่องวิธีการแก้ หรือ แก้เรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ออก

4) ให้มีการเพิ่มหมวด 15/1 เกี่ยวกับให้มี ส.ส.ร. หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เกือบทั้งฉบับ (ยกเว้นหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์) และให้มีการทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่เกือบทั้งฉบับดังกล่าว

ความเห็นของ กมธ.ที่มาร่วมประชุมนั้นมีความเห็นแทบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในประเด็นการให้มี ส.ส.ร.เพื่อร่างใหม่เกือบทั้งฉบับนั้น มีผู้อภิปรายสนับสนุน 20 คน เห็นต่างว่า ยังไม่ควรมี ส.ส.ร. 1 คน (นายไพบูลย์ นิติตะวัน) แต่ยังไม่มีการลงมติใดๆ

จับตาวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เมื่อผมเอารายงานฉบับนี้เข้าที่ประชุมครับ ว่าหาก กมธ.ต้องมีมติว่าจะเอา ส.ส.ร.หรือไม่ หรือจะแก้ ไม่แก้ มาตรา 256 ในประเด็นใด จะยังให้การแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียง ส.ว.สนับสนุนหนึ่งในสาม อีกหรือไม่

วันนั้น ผลการโหวต จะพลิกผัน 1 ชนะ 20 หรือไม่ ห้ามกะพริบตา

(หมายเหตุ กมธ.วิสามัญชุดนี้ มีจำนวน 49 คน มาจากการเสนอชื่อจาก ครม. 12 คน พรรครัฐบาล 18 คน พรรคฝ่ายค้าน 19 คน)

 

บทความก่อนหน้านี้“สุริยะ”ปลื้มนิคมฯจ้างงานเพิ่มกว่า 1.4 หมื่นราย สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 7 หมื่นลบ.
บทความถัดไป‘นฤมล’ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับสั่งให้กำลังใจ และให้มีพลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง