“เพื่อไทย” ชี้ แค่แก้ไขไม่พอแล้ว! ลั่นต้องสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทย (พท.) และกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาฯ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลฝ่ายผู้มีอำนาจต้องตั้งสติ และยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มีที่มาจากการยึดอำนาจ

ผู้ร่างคิดค้นสูตรต่างๆ ขึ้นเพื่อกีดกันพรรคการเมืองขนาดใหญ่ไม่ให้มีเสียงข้างมากในสภา คิดค้นสูตรการเลือกตั้งแบบพิสดารบัตรใบเดียว และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายตนเท่านั้นจะจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงคิดค้นสูตร ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล 5 ปีให้เลือกนายกฯ

ร่วมกับ ส.ส. โดย ส.ว.ก็แต่งตั้งกันมาเองโดยละเลย ไม่นำพาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าให้มีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็นกลางทางการเมือง คสช.กลับมาเป็นกรรมการสรรหาเสียเอง ชงเองกินเอง มี ส.ว.โดยตำแหน่งแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ก่อนหน้านั้นก็ยกร่างว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. เพื่อให้แน่ใจว่าได้นายกฯ ที่ตัวเองต้องการ อันเป็นการลดทอนประชาธิปไตยที่ยอมรับกันมาจนเป็นบรรทัดฐานแล้วของสังคมไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้บรรจุอะไรไว้มากมายเพื่อไม่พรรคการเมืองทำอะไรได้ ไม่อาจมีนโยบายอะไรได้

ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งยังยอมรับให้ประกาศคำสั่งอะไรทั้งหลายของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตลอดไป มีผลทำให้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีความหมาย ที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ คงต้องไปย้อนดูประชามติในขณะนั้น

ฝ่ายรัฐบาลมีครู ก. ครู ข. ครู ค. ออกไปชี้แจงประชาชนทั่วสารทิศถึงข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ ฝ่ายประชาชน ฝ่ายไม่เห็นด้วยทำอะไรไม่ได้เลย แถมบัญญัติเอาผิดไม่ให้มีการรณรงค์แก่ประชาชนจนมีคดีมากมายมาจนถึงบัดนี้ จึงเป็นประชามติที่มิใช่ประชามติ แบบที่เคยทำเคยมีก่อนหน้านั้นเช่นสมัยรัฐธรรมนูญ 2550

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญ 2560 สถาปนาขึ้นโดยขาดความชอบธรรม ตั้งแต่มีที่มาจากการยึดอำนาจ มีเป้าหมายเพื่อสืบทอดอำนาจของ คสช.

ลดทอนประชาธิปไตยลงแบบถอยหลังเข้าคลองไป 40 – 50 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 จึงเป็นปัญหาของประเทศ ทางออกที่เป็นสันติวิธีที่ควรจะยอมรับกันได้แล้วคือ ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีที่มาจากประชาชน เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้‘หนุ่มสาวธรรมศาสตร์’ จัดเต็ม! ตั้งเวทีใหญ่รับชุมนุมพรุ่งนี้ คาดเข้าร่วมเป็นหมื่น
บทความถัดไป“อนุสรณ์” ประเมินกู้เงินจาก ADB มีผลต่อเศรษฐกิจ ฐานะทางการคลังและค่าเงินบาท