เฉลิม ร่าย จม.เปิดผนึก3ทางออก ถึง หน.พรรค ยกเลิก รธน.60 เอา40กลับมา แล้วยุบสภาโดยเร็ว!

‘เฉลิม’ ร่อนจม.เปิดผนึกถึง สมพงษ์ จี้นำ 3 ข้อเสนอทางออก ปท. เข้าที่ประชุม กก.บห.เคาะก่อนเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นชอบเดินหน้า

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย ทำจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรื่องขอให้พิจารณาข้อเสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2.นำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทันที และ 3.นายกฯ ยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญได้มีความพยายามจากทุกฝ่าย รวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วย แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าได้ถูกกลุ่มที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไว้ เขียนวางหมากค่ายกลไว้จนไม่อาจแก้ไขได้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างปกติ วุฒิสมาชิกซึ่งไม่ใช่ผู้แทนปวงชนกลับมีอำนาจและอิทธิพลสกัดกั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สร้างปัญหาต่อนักการเมืองให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศ ไม่มีความเป็นเอกภาพและไม่เป็นตัวแทนของปวงชนอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเท่านั้น แต่ภาคประชาชนทุกส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยนำเอารัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ แล้วยุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ซึ่งทั้งสามประการนี้จะต้องกระทำโดยเร็วที่สุด

จดหมายระบุว่า ขอเสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ คือ 1.ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที 2.ให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวทันที 3.นายกฯ ต้องประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ตนเห็นสมควรให้มีการได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อ ดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2563 ซึ่งจะมีเพียงประมาณ 3 ถึง 5 มาตราเท่านั้น จากนั้นก็จะนำเสนอให้ผู้นำฝ่ายค้านนำขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป ขอเสนอให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โปรดพิจารณา 1.นำเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารของพรรคเพื่อเห็นชอบ 2.นำเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบ 3.แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างพรรคฝ่ายค้านที่เห็นชอบกับข้อเสนอ 4.คณะทำงานร่วมฯ พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ชั่วคราว) 5.นำเสนอท่านผู้นำฝ่ายค้านพิจารณานำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป

อนึ่ง ข้อเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและอื่นๆ ดังกล่าวมานี้ ตนมิได้ประสงค์หรือลบล้างนโยบายของพรรคเพื่อไทย ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ แต่ตนขอเสนอแนวทางนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อพรรคเพื่อไทยดำเนินการคู่ขนานกันไป

บทความก่อนหน้านี้ภูมิธรรม ซัด ประยุทธ์ สร้างภาพรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ จี้หยุดคุกคาม ปชช. ชี้ ปวศ.ที่ไม่ควรเกิดซ้ำรอย
บทความถัดไปแน่นสกายวอล์ก! แฟลชม็อบ #ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส ตร.ประกาศขอยึด กม. แต่ ปชช.ตะโกนไล่”หยุดคุกคาม”