“สมชัย” สรุปประเด็น 15 ข้อ รัฐธรรมนูญ ทำไมต้องแก้ แก้ตรงไหน-อย่างไร

“สมชัย” สรุปประเด็น รธน.ทำไมต้องแก้ แก้ตรงไหน-อย่างไร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเรื่อง ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ ระบุว่า

1. รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลาง (ร่างมาเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่พรรคการเมืองบางพรรค)
2. รัฐธรรมนูญที่ทำให้การเมืองย้อนยุค (พรรคเล็ก และงูเห่าเต็มสภา การเมืองที่ต้องใช้กล้วย)
3. รัฐธรรมนูญที่สร้างความยากลำบากในการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลเองยังทำตามไม่ได้)
4. รัฐธรรมนูญที่สร้างความขัดแย้งในสังคม (ประชาชนไม่ยอมรับกลไกที่ถูกออกแบบมา)
5. รัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชน (ประชาชนไม่มีสิทธิถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางเมืองและองค์กรอิสระ)

แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ตรงไหน

1. เอาวุฒิสภา ที่คสช.แต่งตั้ง ออกไป (ไม่เอา 250 ส.ว.ที่ คสช.แต่งตั้ง)
2. แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ (แก้ปัญหาการคำนวณปัดเศษ)
3. ทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (อะไรไม่เข้าท่าก็ยกเลิก)
4. แก้ไขที่มา และ การถอดถอนองค์กรอิสระ (มีที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชน และประชาชนมีช่องทางถอดถอน)
5. สร้างความชัดเจนในการกระจายอำนาจ และสิทธิทางการเมืองของประชาชน (เลิกรวมศูนย์ มีสิ่งที่ต้องดำเนินการและกำหนดการที่ชัดเจน)

แก้รัฐธรรมนูญอย่างไร

1. มีต้นเรื่องการเสนอญัตติจากทางใดทางหนึ่ง (ครม. ,ส.ส., ส.ส.+ ส.ว. หรือ ประชาชน 50,000 ชื่อ)
2. สร้างการรับรู้และฉันทามติจากประชาชน (ช่วยกันแชร์ ช่วยกันส่งเสียงดังๆ)
3. ฝ่าด่านวุฒิสภาให้ได้ (ให้รู้ว่า ตัวเองเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ)
4. มี สสร.เพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับ (เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นของประชาชน มีความเป็นกลาง)
5. หลังประชามติ ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งระบบ (ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ องค์กรอิสระ เริ่มต้นใหม่ ตามวิธีการได้มาตามรัฐธรรมนูญใหม่

7 สิงหาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้“ศรีสุวรรณ”โผล่ร้อง กมธ.ตำรวจ สอบข้อเท็จจริง “บิ๊กแป๊ะ”เตะตัดขา “วิระชัย” นั่งผบ.ตร.
บทความถัดไป‘ทรัมป์’ ออกคำสั่งแบน ‘ติ๊กต๊อก’ และ ‘วีแชท’