“CARE” เตรียมจัดโต๊ะกลมเสนอ “หลักนิติธรรม” ชี้คดี “บอส อยู่วิทยา” กระทบเชื่อมั่นระบบยุติธรรม

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช สมาชิกเริ่มต้นของกลุ่มแคร์และในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานกลุ่มแคร์ด้านกระบวนการยุติธรรม เปิดเผยวันนี้ (6 สิงหาคม 2563) ว่า กลุ่มแคร์กระบวนการยุติธรรม เตรียมเสนอมุมมองผ่านการเสวนา Round Table “หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ข้อห่วงใยของสังคมไทย” โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2563 เวลา 10.00 น.- 12.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้าม รพ.วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายแพทย์พรหมินทร์กล่าวต่อว่า คดีบอส อยู่วิทยาฟื้นกลับมาอยู่ในความสนใจอย่างกว้างขวางต่อเนื่องอีกครั้ง ไม่ต่างจากเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว แต่ครั้งนี้กลับเป็นผลจากการนำเสนอข่าวของสื่อสากล CNN ถึงผลของการดำเนินคดีที่สลับซับซ้อน “พลิกความคาดหมาย” เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยมากมายต่อสังคมและสากล ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องออกมาชี้แจงกันสับสนอลหม่านและยังไม่มีข้อยุติง่ายๆ

คณะทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มแคร์เห็นว่า เรื่องนี้ไม่เพียงมีผลต่อคู่กรณีเท่านั้น แต่มีผลสะเทือนถึงความเชื่อมั่นของ “กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ที่ต้องเป็นหลักพึ่งพิงให้ความเป็นธรรมต่อสมาชิกสังคม” อย่างตรงไปตรงมา ทั้งยังส่งผลถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจทั้งภาคในประเทศและจากต่างประเทศด้วย

กลุ่มแคร์มิได้ประสงค์จะวิจารณ์เรื่องคดี หรือคู่กรณี แต่ต้องการที่จะได้สะท้อนความต้องการของสังคม เก็บรับบทเรียนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดสองมาตรฐาน ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสังคม และส่งผลด้านบวกต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจต่อไป

กลุ่มแคร์จึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนมาร่วมเปิดมิติความคิด ความเห็นต่อคดีตัวอย่าง ในวันเวลาดังกล่าว โดยมีวิทยากรรับเชิญที่จะร่วมสนทนาเพื่อเปิดมุมมองด้วยความห่วงใย ได้แก่
1) นายมานิตย์ สุธาพร อดีตผู้พิพากษา และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2) ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน นักกฎหมายมืออาชีพ ภาคธุรกิจ 4) นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ ผู้จัดรายการวิทยุ และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีนายธีรัตถ์ รัตนเสวี เป็นผู้ดำเนินการรายการ

สำหรับผู้สนใจรับฟัง สามารถแจ้งลงทะเบียนผ่านทาง Inbox (กล่องข้อความ) ของทางแฟนเพจ CARE คิด เคลื่อน ไทย และสามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live ของเพจ CARE คิด เคลื่อนไทย

บทความก่อนหน้านี้ญาติ”ถาวร”เชิญวิญญาณหน้าบ่อนพระราม 3 ชายฉกรรจ์โผล่ห้ามถ่ายภาพ
บทความถัดไปสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สตรีไทย รวมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ-วันสตรีไทย