ศรีสุวรรณ ร้องสภาวิศวกร เอาผิด สายประสิทธิ์ ใช้ใบอนุญาตวิศวกรหมดอายุ คำนวณความเร็วรถ บอส

ศรีสุวรรณ ร้องสภาวิศวกรเอาผิด สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ใช้ใบอนุญาตวิศวกรหมดอายุ คำนวณความเร็วรถ วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ชี้ขาดต่ออายุมาตั้งแต่ปี 59 การให้ความเห็นเป็นโมฆะ

วันที่ 6 สิงหาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานว่า นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณความเร็วของรถยนต์ของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส เมื่อปลายปี 2562 ได้ความเร็วของรถยนต์ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งให้อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคม จากการตรวจสอบเว็บไซต์สภาวิศวกร พบว่า นายสายประสิทธิ์ เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร เลขที่ 54877 เลขที่ใบอนุญาต ภก.8787 ระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล

วันที่ได้รับครั้งแรก 25 ธันวาคม 2535 วันที่เริ่มใช้ 18 ธันวาคม 2554 วันที่หมดอายุ 17 ธันวาคม 2559 สถานภาพใบอนุญาต “ไม่มี” ซึ่งกรณีสมาชิกภาพขาดต่ออายุ จะส่งผลให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลงทันที ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.วิศวกร 2542

“การดำเนินการของ นายสายประสิทธิ์ ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทานและให้ความเห็นตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2550 ออกตามความ พ.ร.บ.วิศวกร 2542 ซึ่งความเห็นดังกล่าวทำให้สาธารณชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความน่าเชื่อถือในความมีมาตรฐานของวิศวกรเป็นอย่างมาก”นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ขณะที่ให้ความเห็นในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยความเร็วรถของนายวรยุทธ เมื่อปี 2562 นั้น นายสายประสิทธิ์ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพราะขาดต่ออายุมาตั้งแต่ปี 2559 การให้ความเห็นดังกล่าวเป็นโมฆะ และ ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วิศวกร 2542 ม.45 มีความผิดตามมาตรา71 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

“ สมาคมฯได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายกสภาวิศวกร ให้ใช้อำนาจตาม มาตรา 33 ประกอบมาตรา 34(1) พ.ร.บ.วิศวกร 2542 ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นายสายประสิทธิ์ ตามครรลองของกฎหมาย แต่หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการสมาคมฯจะร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายวิศวกร เพื่อเอาผิดนายกสภาวิศวกร ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” นายศรีสุวรรณ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘กรุงศรีวิไล’ หาเสียงซ่อมปากน้ำ เน้นเคาะประตูบ้านโชว์นโยบาย
บทความถัดไปพนง.โรงงานดัง ต่อแถวเข้าโครงการสมัครใจลาออก 900 ราย พิษโควิด