นิสิตจุฬาฯ ข้องใจ ห้างยันอาบอบนวด ยังเปิดได้ ทำไมมหา’ลัยยังให้เรียนออนไลน์

นิสิตจุฬาฯ ข้องใจ ร้านค้า โรงเรียนทุกระดับ ห้างยันอาบอบนวด ยังเปิดได้ ทำไมมหา’ลัยยังให้เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษา สภานิสิตจุฬาฯ มีหนังสือถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการเรียนการสอน โดย ระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่อนบางลงในประเทศไทย กอปรกับความไม่สะดวกและปัญหาจากการเรียนออนไลน์ที่นิสิตบางส่วนได้รับ กลุ่มนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนกลับมายังมหาวิทยาลัยดังเดิม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมและข้อคำนึงต่าง ๆ ดังโพสต์ที่แนบมาด้านล่างนี้

เรา — สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย — ในฐานะตัวแทนของนิสิตทุกท่าน พร้อมและยินดีที่จะรับฟัง รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์เสียงของนิสิตในทุกแง่มุม เฉกเช่นเดียวกันกับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากนิสิตค่อนข้างมากประเด็นหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ทางสภานิสิตฯ ได้ส่งเรื่องให้สำนักบริหารกิจการนิสิตและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้ต่อไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตทุกคน

บทความก่อนหน้านี้‘นกแอร์’ ทวงค่าตั๋วยอดหนี้กว่า 3.5 ล้าน หลัง ส.ส.เบี้ยว จองตั๋วแล้วไม่บิน แต่ไม่ยอมจ่าย
บทความถัดไปหมอแนะ วิธีสังเกต-ปัจจัยเสี่ยง ป่วยมะเร็งไทรอยด์