น.ศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ‘คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ’

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มนักศึกษาและชาวบ้านกว่า 300คน นำโดย นายตะวัน บุญสงค์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,นายเชษฐวิทย์ ณรงค์ดิษย์,นายวิศรุต สวัสดิ์วร ,ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอด,,นายวัชรพล เชื้อคง และนายเป็นหนึ่ง เพ็งสา เดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้อง 4 ข้อ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากไม่พอใจในการบริหารประเทศ และต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลาออกและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นจุดยืนและข้อเรียกร้องเดียวกันกับที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศลาออก ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ทั้งนี้มีการแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวโจมตีการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผลัดกันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และได้อ่านแถลงการณ์ กลุ่ม คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ ระบุว่า เนื่องด้วยการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา รวมเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ ใช้อำนาจพิเศษปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ มีการรวมศูนย์อำนาจ เกิดความเหลื่อมล้ำสูงในสังคม ขาดความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกทำลาย ปัญหาปากท้องประชาชนขาดการดูแล

บัดนี้ ได้ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้นำเผด็จการยึดอำนาจของประชาชน มิได้นำพาปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมาแก้ไขเป็นสำคัญ กลับแต่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มนายทุนใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูง ความยุติธรรมในสังคมเสื่อมถอย ประชาชนเสื่อมความศัทธากับรัฐบาลที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนยากจนในสังคมได้ เมื่อกลไกของของรัฐ กระบวนการยุติธรรมในสังคมขาดความเป็นอิสระ แต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอันจะกิน ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการดูแลปกป้องจากรัฐอีกต่อไป

ในฐานะประชาชน นิสิต นักศึกษา พลเมืองผู้รักประชาธิปไตย ที่ไม่อาจทนต่อการดำเนินนโยบายการบริหารงานประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ไม่มีความยึดโยงต่อประชาชนเช่นนี้อีกต่อไป จึงได้มีการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการเรียกร้อง แสดงความคิดเห็น ตามสิทธิ และเสรีภาพ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ดังนั้นจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล มีดังนี้ 1.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ เพื่อรักษาประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจะต้องคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยึดโยงกับประชาชนเป็นหลัก 2. นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง รับผิดชอบกับความตกต่ำย่ำแย่ของประเทศที่ต้องเผชิญอยู่ 3.ให้ยุดคุกคามประชาชน รัฐบาลมีเครื่องมือหลายอย่าง เช่น พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก ให้ยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและ4. ยุบสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลสืบทอดอํานาจเผด็จการภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลต้องดำเนินการภาย 90 วัน ตามข้อเรียกร้องนับแต่วันออกแถลงการณ์ฉบับนี้

โดยตลอดการชุมนุมมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งใน-นอกเครื่องแบบ คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้น

บทความก่อนหน้านี้จ้องปิดสวิตช์ ส.ว.เราไม่ยอม! “เสรี” โดดขวางตั้ง ส.ส.ร.หวั่นตีเช็คเปล่า รื้อ รธน.หากจะแก้ต้องมีเป้าหมาย
บทความถัดไป‘อ.ปริญญา’ คาใจ ผบ.ตร.ไม่แย้งอัยการปมสั่งไม่ฟ้อง ชี้จะลอยตัวไม่ได้อีกต่อไป ไม่สบายใจ ด.ต.โดนชนตายแต่กลายเป็นคนผิด สังคมนิ่งเฉยไม่ได้