กยศ. ยันให้กู้เรียนทุกคน-ไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา เตรียมงบไว้แล้ว 3.4หมื่นล้าน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายันให้กู้เรียนทุกคน-ไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา เผยเตรียมงบประมาณให้กู้ยืมประมาณ 34,000 ล้าน
กยศ.ให้กู้เรียนทุกคน – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนเนื่องจากกองทุนฯ มีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนฯ กำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา

สำหรับในปีการศึกษา 2563 กองทุนฯ เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย และกองทุนฯ ได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

รวมทั้งได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน

ขณะนี้ กองทุนฯ ได้เพิ่มความสะดวกให้ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2552 – 2562 (ยกเว้นผู้กู้ยืมกลุ่ม กรอ. และผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง) สามารถตรวจสอบยอดหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความได้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน กยศ. Connect หรือเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.นิโรธ ประธานกมธ.ตำรวจ มองคดีบอสไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตพนักงานสอบสวน
บทความถัดไปE-DUANG : กลยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลยุทธ์ สาดน้ำมัน สู่กองไฟ