บอร์ด กกท.ไฟเขียวไทยจ่ายค่าลิขสิทธิ์จัด ‘โมโตจีพี’ 900 ล้าน

บอร์ด กกท.ไฟเขียวไทยจ่ายค่าลิขสิทธิ์จัด ‘โมโตจีพี’ 900 ล้าน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และกรรมการ กกท. ร่วมประชุมณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี) ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กกท. เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน ภายในกรอบวงเงิน 25 ล้านยูโร (เป็นเงิน 900,000,000 บาท) โดยให้ กกท. นำรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์มาสมทบค่าลิขสิทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมี รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ และมี รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 – 2564 โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานอนุกรรมการฯ และมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 – 2564 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาและผู้สมควรได้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น

บทความก่อนหน้านี้‘ชลน่าน’ จี้ถาม ‘บิ๊กตู่’ ไล่บี้ปมคุมคามม็อบนศ. ยกเอกสารตร. ซัด รบ.เตรียมสลายชุมนุม
บทความถัดไปพยานเอกผู้ยืนยัน “บอส อยู่วิทยา” ขับรถเร็วไม่เกิน 80 เสียชีวิตกะทันหัน!!