ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.ฎ.ขยายเวลา-ปิดประชุมสภา รอคลอดพ.ร.บ.งบ 64 -กม.ค้างพิจารณา

ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.ฎ.ขยายเวลา-ปิดประชุมสภา รอคลอดพ.ร.บ.งบ 64 -กม.ค้างพิจารณา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. … และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. … จากเดิม ได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมสามัญประจำ ปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2563 ตามกรอบระยะเวลา 120 วัน ของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

โดยสาระสำคัญของร่างขยายเวลาประชุมฯ เพื่อให้รัฐสภามีเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ยังระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และต้องให้วุฒิสภาพิจารณา ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 นี้

ทั้งนี้ คาดว่า จะปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในวันที่ 25 กันยายน

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐหนุน ‘โกดัก’ เปลี่ยนธุรกิจสู่การผลิต ‘ส่วนประกอบยา’
บทความถัดไปนายกฯ สั่งแก้กฎหมาย “การค้า-การลงทุน” ให้ทันสมัย รับนิว นอร์มอล ฝากทูต ชวนต่างชาติลงทุนไทย