ก้าวไกล จ่อทำร่างแก้ไขรธน. ล่า 100 ส.ส. เสนอรัฐสภา รื้อทิ้ง 5 มาตราในบทเฉพาะกาล

ก้าวไกลจ่อทำร่างแก้ไขรธน. ล่า 100 ส.ส. เสนอรัฐสภา รื้อทิ้ง 5 มาตราในบทเฉพาะกาล ตั้งธงปิดสวิตช์ 250 ส.ว.-ปลดอาวุธคำสั่งคสช. -พร้อมแก้พ.ร.บ.ประชามติ ลั่นถ้าทุกฝ่ายมุ่งมั่น สมัยประชุมนี้จบแน่

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ส.ส.พรรคก้าวไกล นำโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคก้าวไกล มีมติเสนอข้อเสนอในการผ่าทางตันประเทศเพิ่มเติม จาก 5 ข้อแรกที่ได้อภิปรายข้อเสนอพรรคแก้ไขวิกฤตทางการเมือง โดยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 269-272 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับที่มาและอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดปัจจุบัน ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. อำนาจหน้าที่ ส.ว.ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงอำนาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ที่รับรองประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกในการแก้ปัญหาประเทศ และเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟ

ด้าน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พรรคก้าวไกลจะจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก่อนนำไปหารือร่วมกับส.ส.ทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล เพื่อรวบรวมรายชื่อส.ส.ให้ได้ 1 ใน 5 หรือ 100 คนขึ้นไปเพื่อยื่นต่อที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณา โดยมีเนื้อหา 3 ประเด็น 1.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด คุณสมบัติคือมีอายุ 18 ขึ้นไป และไม่กำหนดวุฒิการศึกษา 2.ปิดสวิตช์ ส.ว.ชุดนี้ โดยให้คัดสรร ส.ว.ชุดใหม่ 200 คน จากเนื้อหาหลักในมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และ 3.ยกเลิกการรับรองประกาศ และคำสั่ง คสช.ในรัฐธรรมนูญ โดยเชื่อว่า หากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล ส.ส. และส.ว. มุ่งมั่นแก้วิกฤตครั้งนี้อย่างจริงจัง ที่ประชุมรัฐสภาจะสามารถพิจารณาผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน

ขณะที่ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 เนื่องจากการทำประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรณรงค์อย่างปลอดภัย และเกิดเสรีภาพอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วย โดยระหว่างนี้กมธ.พัฒนาการเมือง จะพิจารณาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติให้มีสิทธิเสรีภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้“ก้าวไกล” แถลงอยู่เคียงข้างประชาชน ดันร่างแก้ไขรธน. “ปิดสวิตช์ ส.ว.-ลบล้างผลพวงรปห.-เปิดทางมี สสร.”
บทความถัดไปกมธ.ตำรวจจ่อเรียก ‘3 บิ๊กตร.’ เข้าแจงคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ 30 ก.ค.นี้