‘จิรายุ’ ส่งต่อ กมธ.กฎหมาย สอบคุณสมบัติผู้สมัคร ปธ.ศาลฎีกา ปมร่วมกิจกรรมการเมือง

“จิรายุ” ส่งต่อ กมธ.กฎหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครประธานศาลฎีกา ปมร่วมกิจกรรมการเมือง หวั่นขัดข้อกฎหมาย

เมื่อที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน แถลงว่า ตนได้รับเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานศาลฎีกา ที่ร่วมกิจกรรมทางด้านการเมือง ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบหรือคุณสมบัติ ของผู้จะดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของเสาหลักคือศาลยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย และประมวลจริยธรรม หรือระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรของสำนักศาลยุติธรรม ที่ต้องมีการยึดหลักความยุติธรรม การไม่โน้มเอียงหรือฝักใฝ่ทางด้านการเมือง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่มีสิทธิ ในการติดตามตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายจิรายุกล่าวว่า มีประกาศของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 2552 ระบุไว้ชัดเจน ในข้อ 29/34 และ 34/1 ถึงคุณสมบัติ เช่น การร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทำให้อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสูงสุดนี้ได้ ซึ่งเป็นข้อกังวลใจที่ทุกฝ่าย ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงจึงต้องส่งคำร้อง ดังกล่าวให้นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ กฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน นำไปพิจารณาต่อ

ด้านนายสิระกล่าวว่า จะรับเรื่องเข้าสู่ กมธ.กฎหมายเพื่อนำไปพิจารณาว่ามีอำนาจหน้าที่หรือไม่ จึงจะดำเนินการตามที่นายจิรายุยื่นมา