เริ่มแล้ววันนี้ เปิดให้ลงทะเบียน”เราเที่ยวด้วยกัน” รัฐช่วยจ่าย 40% ค่าที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน

เริ่มแล้ววันนี้ เปิดให้ลงทะเบียน”เราเที่ยวด้วยกัน” รัฐช่วยจ่าย 40% ค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน

วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันแรก ที่เว็บ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้คนไทยได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าที่พักและค่าโดยสารเดินทางไปท่องเที่ยในจังหวัดต่างๆ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันและเที่ยวปันสุข เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและและท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2563 โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ใบ

เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังจากลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้เอสเอ็มเอสแจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันหลังจากการยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอพพ์เป๋าตัง และยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

สำหรับวิธีจองโรงแรม ที่พัก หลังลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน มีดังนี้
1.ติดต่อจองโรงแรม ที่พัก ผ่านทางโทรศัพท์/เว็บไซต์ของโรงแรม หรือ Online Travel Agency ที่ร่วมโครงการ
2.จองห้องพักโดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
3.ได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแอพพ์เป๋าตัง (กรณีจองผ่าน Online Travel Agency ให้ดำเนินการชำระเงินบนเว็บไซต์ของ Online Travel Agency)
4.ระบบส่งคูปองเข้าแอพพ์เป๋าตัง สำหรับนำไป Check-in ที่โรงแรม

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเริ่มให้จองโรงแรมได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป