“วีรศักดิ์”นำพาณิชย์ฟื้นอีสานใต้ ช่วยเกษตรกร-ธุรกิจ ลดผลกระทบโควิด

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จึงจัดประชุมร่วมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อวางแผนร่วมกันเตรียมนำทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 หน่วยงาน ลงพื้นที่อีสานใต้ ในจังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ เพื่อช่วยเกษตรกร เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด พัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการขึ้นทะเบียนสินค้าท้องถิ่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราว ลักษณะพิเศษ และจุดเด่นของสินค้ากับพื้นที่ ตลอดจนแนะนำช่องทางการทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) สร้างแต้มต่อให้กับสินค้า

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมมากที่สุด โดยวันที่ 16 กรกฎาคมนี้จะจัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร” สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับต่างๆ เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า จากนั้น จะลงพื้นที่เยี่ยมชมห้างค้าปลีกทวีกิจ และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายอัคนี แนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้าเสรี จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 จะลงพื้นที่เพื่อมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับส้มโอทองดีบ้านแท่น เยี่ยมชมการผลิตตะโกดัด การปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มทอผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา พร้อมจัดเวทีสัมมนาพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

“สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนของไทยหลายชนิดมีความน่าสนใจ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศได้ในอนาคต แต่อาจขาดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ จึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการค้า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนในอีสานใต้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยในระยะยาว” นายวีรศักดิ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘แรมโบ้อีสาน’ สวน ‘ศรีสุวรรณ’ หมู่บ้านเรารักประเทศไทย ทำเพื่อความมั่นคงของประชาชน
บทความถัดไปอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยฝากการบ้าน 9 ข้อให้ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่