ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา จนท.อนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด
บทความถัดไปการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ : ทวีปที่สาบสูญ จะให้เขียนกลอนเหล่านี้กี่บรรทัด