“เทพไท” ซัดปฏิรูปปท.แค่วาทกรรม คสช.มีม.44 ยังทำไม่ได้ ชี้ รธน.คือปัญหา

“เทพไท” ซัด ปฏิรูปปท. แค่วาทกรรม เย้ยสมัยคสช.มีม.44 ยังทำไม่ได้ ชี้ รธน.นี้คือปัญหา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณา รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนต.ค.-ธ.ค.2562) ต่อจากเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า การเสนอรายงานฉบับนี้มีข้อถกเถียงในหมู่ส.ส.จำนวนมาก ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะการรายงานตามมาตรา 270 ต้องรายงานต่อรัฐสภาทุกๆเดือน แต่การรายงานครั้งนี้ เป็นรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น อีกทั้งการกำหนดให้มีการรายงานทุก 3 เดือนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาก ซึ่งคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่เข้าใจบริบทการทำงานของสภาฯ การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงไม่ต่างอะไรกับโลงศพที่คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน คนเขียนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้เขียน จึงมีความลักลั่น อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า ไม่จำเป็นต้องปฎิรูปให้เสียเวลา เพราะสาระสำคัญของการปฏิรูป หรือหัวใจของการปฏิรูปประเทศ อยู่ที่รัฐธรรมนูญ ถ้ามีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล ก็สามารถครอบคลุมการปฏิรูปในทุกด้าน แต่รัฐธรรมนูญนี้ต้องมีการปฏิรูป โดยหัวใจสำคัญที่สุด อยู่ที่การเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของส.ส. นั่นคือ หมวดคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็นปราการด่านแรกที่จัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

“แต่เมื่อกกต.ชุดนี้มีความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีการเลือกตั้ง 350 เขต มีการซื้อเสียงอย่างมโหฬาร แต่กกต.ไม่สามารถให้ใบแดงกับผู้สมัครคนใดได้เลยแม้แต่คนเดียว ให้ได้แค่ใบเหลืองแก่ผู้สมัคร 2 เขตเลือกตั้งเท่านั้น เมื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของส.ส.ไม่สุจริต ทำให้การเข้าสู่ตำแหน่งของนายกฯ และรัฐบาล ที่ต้องใช้เสียงโหวตจากส.ส.รวมกับส.ว.แต่งตั้งจาก คสช.จำนวน 250 คน เมื่อเป็นเช่นนี้ตำแหน่งนายกฯ จึงเป็นหวยล็อค เปรียบเสมือนเปิดถ้วยไฮโลแทง ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองจึงเป็นแค่วาทกรรม ทั้งที่มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนถึงบัดนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว ก็อย่าคาดหวังเรื่องการปฏิรูปอีกเลย เพราะ สมัยคสช. มีมาตรา 44 อยู่ในมือ ยังไม่สามารถปฏิรูปอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอัน แม้แต่การปฏิรูปตำรวจก็ยังรอให้ปฏิรูปหลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลย ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆถึงจะสำเร็จ ดังนั้น การรายงานความคืบหน้าต่อสภาฯ จึงเป็นเพียง พิธีกรรมตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น”นายเทพไท กล่าว