นิกร ชี้ช่องสู้ต่างชาติแบนไทย แนะยึดกม.ทารุณสัตว์ พิสูจน์ลิงเก็บมะพร้าวเป็นวิถีดั้งเดิม

“นิกร” ชี้ช่องสู้ต่างชาติแบนกะทิ แนะพิงกม.ทารุณสัตว์พิสูจน์ ลิงเก็บมะพร้าว เป็นวิถีประชาดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างกฏหมายป้องกันการทารุณกรรม และส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ อันเป็นที่มาของกฏหมายดังกล่าว ปี พ.ศ.2557 กล่าวถึงกรณีไทยถูกกีดกันทางสินค้าเกี่ยวกับมะพร้าว จากการที่ใช้ลิงเก็บมะพร้าวว่า กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่มีหลักคิด และหลักปฏิบัติต่างกัน จึงคิดว่า ป่วยการที่จะอธิบายเหตุผลคนละมิติของเรื่องเดียวกันที่พูดไปก็คงไม่เข้าใจ จนพาลทะเลาะกันเปล่าๆ ในความเห็นส่วนตัวสมควรตั้งหลักหาเหตุหาผลยืนอยู่บนหลักการที่เป็นสากลว่า การใช้ลิงเก็บมะพร้าวที่เป็นวิถีประชาดั้งเดิมในบางพื้นที่นั้นว่า เป็นการทารุณกรรมลิงเหล่านั้นหรือไม่อย่างไร โดยยึดถือกรอบกฏหมายว่าด้วยเรื่องนี้ที่เราได้ยึดถือใช้เป็นมาตรฐานสากลมายกร่างเป็นกฏหมายฉบับแรกของไทย

“โดยให้นิยามตามมาตรา 3 ตามสากลว่า “การทารุณกรรมหมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใดๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กําลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ” มาตรวจสอบกรณีลิงเก็บมะพร้าว” นายนิกร กล่าว

นายนิกร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าตรวจสอบโดยมีสักขีพยานจากนานาประเทศแล้วว่า เป็นการทารุณกรรมก็ให้ยุติการกระทำดังกล่าวตามกฏหมายไทย แล้วลงโทษตามกฏหมายดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ ถ้าไม่ใช่และเป็นวิถีประชาดั้งเดิมของไทย ที่อ้างได้ตามมาตรา 20(11) ที่รัฐมนตรีประกาศได้ก็ไม่ต้องกังวลกับความเห็นที่คิดเอาเองขององค์กรพิทักษ์สัตว์ แล้วออกแถลงการณ์ให้ทราบทั่วกัน ขอความเป็นธรรมแล้วเดินหน้าส่งออกสินค้ามะพร้าวไปยังประเทศที่เข้าใจ ไม่จำเป็นต้องไปกังวล ต้องยึดหลักสุภาษิตไทยที่ว่า ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟที่มีมาดั้งเดิมพอๆกับการเลี้ยงลิงด้วยความเมตตา แล้วช่วยทำมาหากินของครอบครัวด้วยการช่วยเก็บมะพร้าวที่กลายเป็นประเด็นร้อนเหมือนไฟในขณะนี้

บทความก่อนหน้านี้สภาวุ่น! ฝ่ายค้านโวย รบ.กินโควต้ากมธ.ป.ป.ช. ส่งคนเพิ่มจนตรวจสอบไม่ได้
บทความถัดไปกรมควบคุมโรคส่งทีมตะลุยราชบุรี-สมุทรสงคราม เร่งสอบเคส “แรงงานเมียนมา” ติดโควิด-19