‘พาณิชย์’ ยันไม่ชงวาระ CPTPP เข้า ครม.เศรษฐกิจ 10 ก.ค.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า ตามที่มีกระแสข่าวจากเพจ FTA Watch ว่ามีความเป็นไปได้ที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.)จะมีการนำเอาประเด็นเรื่องความตกลง CPTPP เข้ามาหารือกันเพื่อให้ทันที่ในต้นเดือน ส.ค.นี้จะมีการประชุม CPTPP ไม่เป็นความจริง เพราะนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าตราบที่ยังมีความขัดแย้งเรื่องนี้กระทรวงจะไมดำเนินเสนอ

รายงานข่าวระบุว่า ประเด็นดังกล่าวปรากฎเป็นข่าวจากเพจภาคประชาชนที่ให้จับตาดูว่าจะมีการพิจารณาเพื่อเร่งให้คณะรัฐมนตรีเร่งแจ้งเพื่อเข้าร่วมการเจรจาให้ทันในการประชุม CPTPP ในเดือนสิงหาคมนี้จริงตามกระแสข่าวดังกล่าวหรือไม่ ? และน่าจับตาว่าแกนนำของพรรคการเมืองใดที่เป็นผู้เสนอดังกล่าว ?

รายงานเบื้องต้นของกรรมาธิการเท่าที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ชี้ให้เห็นความห่วงกังวลต่อผลกระทบต่อเรื่องเกษตรและการเข้าถึงยา อีกทั้งเสนอให้มีการยืดเวลาการศึกษาออกไปอีก 60 วัน ดังนั้นหากมีการเสนอให้มีการพิจารณาตามกระแสข่าวดังกล่าวจริง นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่

ตลอด 1-2 เดือนที่ผ่านมา มิใช่เพียงประชาชนส่วนใหญ่ องค์กรของเกษตรกร องค์กรด้านสาธารณสุข เท่านั้นที่คลางแคลงใจต่อเหตุผลการเข้าร่วม CPTPP เพราะแม้แต่อดีตรัฐมนตรีที่ดูและเกี่ยวกับประเด็นเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสุข หลายท่าน รวมทั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO และเลขาธิการ UNCTAD ก็มีคำถามต่อรัฐบาลและกลุ่มผู้ผลักดันเช่นเดียวกัน

เอฟทีเอว็อทช์เรียกร้องให้รัฐบาลต้องรอผลการศึกษาจากกรรมาธิการ และเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายพิจารณาผลการศึกษาเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกรณี CPTPP

บทความก่อนหน้านี้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” ส่งเสริมเกษตรกร กระจายผลผลิตสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563
บทความถัดไปBOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนล. TPI ที่ 7 พันไร่เป็นสีเขียว-เร่งประชาพิจารณ์ปรับผังสีม่วง