“ชาญศิลป์” ตั้ง 2 ผู้บริหารบินไทย โยกรักษาการสายกลยุทธ์ให้ “นนท์” ควบ

“ชาญศิลป์” ตั้ง 2 ผู้บริหารบินไทย โยกรักษาการสายกลยุทธ์ให้ “นนท์” ควบ ส่วน ” สรเดช” นั่งรองสายปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904

รายงานข่าวจากการบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)แจ้งว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

โดยเนื้อหาในประกาศ ระบุว่า คำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 077/2563 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) พ้นจากรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) โดย ดำรงดำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน904 เฉพาะกิจการบินไทย (DD-O)

2.นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่รักษาการ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2563  เป็นต้นไป

 

บทความก่อนหน้านี้เจอแจ้งข้อหา! 3 ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่เพาะชำ ลักลอบเก็บเห็ด รับสารภาพ ‘หามากินประทังชีวิต’
บทความถัดไป‘ธนกร’แจง 15 ผลงานกระทรวงคลังยุค’อุตตม’ ยันเดินหน้าเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19ด้วย