‘ศรีสุวรรณ’ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ครม.ทั้งคณะเหตุไม่รายงานการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน

‘ศรีสุวรรณ’ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ครม.ทั้งคณะเหตุไม่รายงานการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน

วันที่ 9 กรกฎาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.30 น.จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิดคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทั้งคณะ เนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา

มูลเหตุจาก ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรนำวาระรับทราบรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2562 ของ ครม.มาบรรจุในวาระ ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 270 จึงเป็นเหตุให้มีการนับองค์ประชุมของสภาฯกระทั่งประธานสภาฯต้องสั่งปิดการประชุมเพราะมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่ถึงครึ่ง มีเพียง 226 คน จาก 448 คนเท่านั้น

“การปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้เป็นข้ออ้างนำมาซึ่งการรัฐประหารเมื่อ 22 พ.ค.2557 จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้บัญญัติบังคับให้ ครม.ต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา 257 ประกอบ พรบ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 270 ให้คณะรัฐมนตรี แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้ ครม.ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย”นายศรีสุวรรณกล่าว

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า สำหรับสภาผู้แทนฯล่มเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ความจริงจึงปรากฏว่า ครม.ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 270 โดยชัดแจ้ง เพราะไม่รายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือนตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงให้เห็นว่า ครม.ชุดนี้ไม่จริงใจต่อการปฏิรูปประเทศ อาจมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และอาจเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจมีผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา167 ประกอบมาตรา170 และมาตรา160

บทความก่อนหน้านี้มีกึ๋นแค่ไหน ทุ่มเทหรือไม่ ตั้งใจจริงหรือเปล่า หรือพูดไปเรื่อย ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่พูดสักอย่าง
บทความถัดไปแฉ! พบพิรุธ ‘เมียบรรยิน’ โอนเงินให้ทนายประกันตัว ‘โจ’ คนสนิทบรรยิน ออกจากคุก