ปลัด ศธ.ร่อน จม.ด่วนที่สุด จี้ ร.ร.ยึดระเบียบทรงผมใหม่ ให้ น.ร.ร่วมออกแบบทรงผม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ.เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ส่งไปยังหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้ถือปฏิบัติ และแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ยกเลิกการบังคับใช้ระเบียบสถานศึกษาเดิม เกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2518

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า โดยต้องดำเนินการจัดทำระเบียบทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ ตามข้อ 7 ของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยยึดหลักความเหมาะสม ในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี การมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น พร้อมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณีก่อนประกาศใช้

“สาเหตุที่นักเรียนออกมาเรียกร้องในตอนนี้ เพราะโรงเรียนยังยึดระเบียบทรงผมเดิม ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2518 ทำให้นักเรียนเกิดความไม่พอใจ เพราะระเบียบใหม่ ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ขณะที่ข้อ 7 กำหนดให้สถานศึกษา โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน ที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ แต่โรงเรียนไม่ทำ โดยยังปฏิบัติตามระเบียบเดิม” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า ดังนั้น ขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบใหม่ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเป็นมติร่วมกัน ส่วนการลงโทษนักเรียนที่ไว้ผมยาวโดยการตัดผมเด็กนั้น ตามระเบียบการลงโทษนักเรียน สามารถทำได้ใน 4 ข้อ คือ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนน และให้ทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การที่โรงเรียนลงโทษนักเรียนโดยการตัดผม ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แต่ถ้าการลงโทษในลักษณะนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาคมในโรงเรียน ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้ครม.ไฟเขียวร่างพรบ.คู่ชีวิต-แก้ไขกม.แพ่ง ให้เพศเดียวกันแต่งงานได้ เปิด 9 สาระสำคัญ
บทความถัดไป“พรรณิการ์” ฟ้อง “บุญเกื้อ” ฐานหมิ่นประมาทปม “เมย์เดย์ เมย์เดย์” นัดไต่สวน 26 ต.ค.นี้