กทม.จ่อเพิ่ม “อาสาสมัครสาธารณสุข” จัดอบรมอีก 2,000 คน ดูแลสุขภาพคนกรุง

กทม.จ่อเพิ่ม “อาสาสมัครสาธารณสุข” จัดอบรมอีก 2,000 คน ดูแลสุขภาพคนกรุง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ สำนักอนามัย กทม.มีแนวทางขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย เปิดรับสมัครประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

“ขณะนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ที่ปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 10,737 คน แบ่งเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ขึ้นทะเบียน 8,976 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 1,761 คน อย่างไรก็ตาม สำนักอนามัย กทม.มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. โดยจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ซึ่งเป็นการอบรมประชาชน เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 คน โดยขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขสำนักอนามัย” นพ.ชวินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ชวินทร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ยังจัดให้มีหลักสูตรอบรมความรู้ต่อเนื่องให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีแผนการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัย ควบคุมและป้องกันโรคระบาดให้กับประชากรต่างด้าวที่ทำงานและพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนมีแผนถวายการอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ให้ครอบคลุมครบทุกวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้แห่แชร์ เพจดังโพสต์ เอกสารเรียกคืนเงินเยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัย!
บทความถัดไป‘เฟทโก้’ มองภาพเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์ เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยหนักสุด