ปชป. ไม่หวั่น ผลโพลชี้พรรคคะแนนความนิยมลด เชื่อสุดท้ายวัดกันที่ผลงาน

ปชป. ไม่หวั่น ผลโพลชี้พรรคคะแนนความนิยมลด เชื่อมั่นผลงาน คือคำตอบที่ดีที่สุด มุ่งหน้าทำ-คิดเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลโพลของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลที่มีผลสำรวจว่าคะแนนความนิยมพรรคประชาธิปัตย์ลดน้อยลงว่า พรรคเรารับฟังความคิดเห็นจากผลโพลแต่ก็ต้องสะท้อนความเป็นจริงมุมมองอีกส่วนหนึ่งว่ามีข้อเท็จจริงที่ทางพรรคได้ลงเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ได้ชื่นชอบนโยบายของพรรคที่เมื่อเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายหลายโครงการจนเกิดผลสำเร็จที่ประชาชนได้รับประโยชน์มาก พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายกว่า 7.2 ล้านครัวเรือน ในพืชเกษตร 5 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ข้าวโพด ผลสำเร็จของนโยบายวัดได้จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน การเปิดการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแบบเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยให้สินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมีราคาที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีโครงการช่วยเหลือในด้านการผลิตอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต เรื่องคุณภาพ เรื่องแหล่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นที่มาของโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ก็ประสบผลสำเร็จ

ในส่วนของการดูแลประชาชนในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับพี่น้องประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ คนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ก็มีการดูแลโดยรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคร่วมกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อมต่อจาก โครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด คนขาดโอกาสกระทรวงพัฒนาสังคมฯดูแล และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่มีผลงานปรากฏชัด

นายราเมศ กล่าวอีกว่า การมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับประชาชน พรรคทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกหลักใน 3 ส่วน คือ ส่วนของพรรค ส่วนของสภาผู้แทนราษฎร และส่วนของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายเดียวคือประโยชน์ประชาชน ตามนโยบายของหัวหน้าพรรค กระแสพรรคดีขึ้นโดยลำดับ พรรคจึงไม่หวั่นไหวกับกระแสต่างๆ อยากให้วัดกันที่ผลงาน วัดกันที่ผลการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศ พรรคผ่านมาทุกสถานการณ์ในทุกสถานการณ์คำตอบชัดที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์คิดและทำเพื่อส่วนรวมด้วยความยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทยอีสาน ลั่น พร้อมส่งคนสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เชื่อปีนี้ก็ยังไม่มีเลือกตั้ง
บทความถัดไปบุญเกื้อ หอบหลักฐานให้ตร.จี้ตรวจสอบเงินบริจาค คณะก้าวหน้า โครงการ “เมย์เดย์”