กมธ.ฯพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นงบ’64 ชี้พ.ร.บ.มีจดอ่อนเพียบ ซัดงบผูกพันข้ามปีซื้ออาวุธ-ก่อสร้างเป็นภาระ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ(ปช.) ในฐานะ กมธ.ฯงบ 64 กล่าวว่า กมธ.ฯจะเริ่มมีการประชุมในวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งในหลักการต้องเลือกประธาน กมธ.ฯ และต่ำแหน่งต่างๆ ที่ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าจะได้เป็นประธาน จากนั้นคงเสวนาถึงกรอบในการทำงาน ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนกว่าภายใน 105 วัน ในกระบวนการร่าง พ.ร.บ.จะต้องสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของภาษีอากรหรือเงินงบประมาณ และต้องให้มีกระบวนการมีส่วนรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องด้วย สรุปต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนถ้วนหน้าและต้องพิจารณาแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข และความมั่นคงของประเทศด้วย ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมามีจุดอ่อนหลายประการ อาจเรียกได้ว่าจัดงบประมาณที่ สร้างความอ่อนแอให้ประชาชน หรือ อาจเรียกว่า ประชาชนล้มละลายด้านงบประมาณ เพราะเงินถูกใช้เป็นงบรายจ่ายประจำ บุคลากรที่เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเรียกว่า งบรายจ่ายประจำ มากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ 76.5 ของงบประมาณทั้งหมด หากพิจารณาฝั่งรายได้ปีนี้แม้จะคาดการณ์ว่าเก็บภาษีได้ 2.67 ล้านล้านบาทเศษ ซึ่งมีผู้เกี่ยวกับออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าไม่น่าจะเก็บถึง 2.5 ล้านล้านบาทเศษด้วยซ้ำ

“อยากให้การพิจารณาครั้งนี้เป็นระบบเปิดที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรวม ในการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อมูล ถ้าไม่ผิดกฏหมายควรเปิดให้สื่อมวลชนได้ถ่ายทอดสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี และรัฐบาล สำนักงบประมาณ ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอให้ กมธ และผลงานหรือการประเมินผลถึงความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกประเด็นมีงบผูกพันข้ามปี ที่เป็นภาระเช่น ซื้ออาวุธ เรือดำน้ำ หรือก่อสร้าง เมื่อรวมแล้วมีจำนวนมากน่าจะเกิดเพดานร้อยละ 10 ของงบประมาณประจำปี ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ห้ามไว้ แต่ทราบว่ารัฐบาล และสำนักงบประมาณประดิษฐ์คำว่าขึ้นมารายการใหม่ ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย คงต้องหาข้อยุติมิเช่นนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย”เลขาธิการพรรค ปช. กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘สุเทพ’ ลั่น รปช.อยู่กระทรวงแรงงานต่อ บอกช่วงนี้ข่าวลือเยอะ ให้ฟังนายกฯคนเดียว
บทความถัดไปเพื่อไทยอีสาน ลั่น พร้อมส่งคนสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เชื่อปีนี้ก็ยังไม่มีเลือกตั้ง