“ชาญศิลป์”ยื่นแผนฟื้นฟูบินไทยต่อศาลล้มละลาย 17 ส.ค.

“ชาญศิลป์”ยื่นแผนฟื้นฟูบินไทยต่อศาลล้มละลาย 17 ส.ค.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยระหว่างร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานบอร์ด ว่า วันที่ 17 สิงหาคมนี้ จะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการเบื้องต้นต่อศาลล้มละลาย ล่าสุดยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ ซึ่งแผนฟื้นฟู โดยรายละเอียดแผนจะมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เชื่อมั่นว่าจะมีช่องทางดำเนินการให้สำเร็จได้ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทั้งในส่วนของเจ้าหนี้หุ้นกู้ของกลุ่มสหกรณ์ การเช่าเครื่องบิน เงินกู้ธนาคาร น้ำมัน รวมถึงลูกค้าที่จองซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ยังไม่ได้เดินทาง

นายชาญศิลป์ กล่าวถึงการกลับมาเปิดทำการบินของสายการบินไทย ว่า ต้องรอทางภาครัฐออกประกาศเปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งการบินไทยได้เตรียมพร้อมกลับมาเปิดทำการบินให้เร็วที่สุด โดยในส่วนของภาระหนี้น้ำมัน ในส่วนของหนี้เก่าที่ค้างจ่าย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ต้องคงค้างไว้ก่อนหลังได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังทำการบินต้องมีการเจรจารายละเอียดต่อไป

บทความก่อนหน้านี้โฆษก ศบค.ชี้ “เปิดเทอม” เสี่ยง 3 โรค “ไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก-ปอดอักเสบ” หน้ากากยังจำเป็น
บทความถัดไป“ก้าวไกล”อัดรบ.จัดทำงบไม่ยึดโยงปชช. แฉกองทุนประชารัฐ ดึงงบท้องถิ่นหน้าตาเฉย