กรมจัดหางานจับตา “แรงงานไทย” ลักลอบทำงานตปท. สั่งระงับเดินทางแล้ว 74 คน

กรมจัดหางานจับตา “แรงงานไทย” ลักลอบทำงานตปท. สั่งระงับเดินทางแล้ว 74 คน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กกจ.ยังเข้มมาตรการป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานประจำท่าอากาศยานต่างๆ เข้มงวด ตรวจสอบและระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมกับชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการเดินทางไปทำงาน หรือฝึกงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่า ก่อนเดินทางต้องแจ้งหรือขออนุญาตต่อกกจ.

นายสุชาติ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สถิติคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 585 คน เจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการเดินทางของคนหางานที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2 คน ส่วนเดือนพฤษภาคม 243 คน สั่งระงับการเดินทาง 9 คน เดือนเมษายน 557 คน สั่งระงับการเดินทาง 7 คน และเดือนมีนาคม 3,737 คน สั่งระงับการเดินทาง 56 คน

“ขณะเดียวกัน กกจ.ยังติดตามสถานการณ์แรงงานไทยที่แจ้งเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2563 มีแรงงานไทยรายงานตัวกลับประเทศกับ ตม.เกาหลีใต้ 8,043 คน ส่วนชายแดนใต้ ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม – วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 26,331 คน” อธิบดี กกจ. กล่าวและว่า ถึงแม้ในหลายประเทศจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังพบว่าการโฆษณาจัดหางานเพื่อชักชวนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอินเตอร์เน็ตกลับมีจำนวนมากขึ้น โดยไม่มีการขออนุญาตในการโฆษณาจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 66 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ.2561 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสุชาติ กล่าวว่า ทั้งนี้ กกจ.จะตรวจสอบและติดตาม พร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ในการติดตามหาตัวบุคคล เพื่อจะขยายผลในการดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นการโฆษณาจัดหางาน ชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงคนหางาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0 2245 6763 หรือสายด่วน โทร.1506 กด 2

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” แจง ไทยยังไม่เปิดเป็นฮับรับผู้ป่วยต่างชาติ ย้ำ สธ.หนุนเต็มที่วิจัยวัคซีน
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ แนะ รื้อร่าง พ.ร.บ.งบฯ 64 ทำใหม่ รองรับอุตสาหกรรมหลังวิกฤติโควิด