‘วรงค์’ แจงคืบหน้าตั้งกลุ่มการเมือง ประกาศจุดยืน ต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตก

‘วรงค์’ แจงคืบหน้าตั้งกลุ่มการเมือง ประกาศจุดยืน ต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย หลังเพิ่งลาออกสมาชิกพรรค เพื่อหวังมาตั้งกลุ่มการเมือง ล่าสุด แจ้งความคืบหน้าการตั้งกลุ่มการเมือง ระบุว่า

ผมขอรายงานความคืบหน้า การจัดตั้งกลุ่มการเมืองครับ

“ที่ผ่านมาพวกเราได้มีการพูดคุย อุดมการณ์ แนวคิด ความเชื่อ เพื่อให้ตกผลึกร่วมกัน โดยเฉพาะเพื่อนๆใหม่ ที่เข้าร่วมเป็นแกนนำ เราต้องเคลียร์กันพอสมควรครับ นั่นคือ -พวกเรายึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ ประชาธิปไตยแบบไทย ต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตก เพราะไม่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นมาของคนไทย -พวกเราเชื่อมั่นในวิถีไทย นั่นคือจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ของสังคมไทยที่สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง และต้องอนุรักษ์ไว้ -พวกเราเชื่อว่าโครงสร้างการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประชาชนเลือกนักการเมือง มาบริหารประเทศ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีไทย -พวกเรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน -พวกเราเชื่อว่าต้นตอของปัญหาประเทศ มาจากนักการเมือง ถ้าเราได้นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของชาติได้อย่างยั่งยืน” นพ.วรงค์ กล่าว

“ธุรกิจการเมือง จะเป็นต้นตอที่นำไปสู่ปัญหาการทุจริต และเผด็จการระบบรัฐสภา -พวกเราชัดเจนในการต่อต้านพวกชังชาติ ตามหลักการ 5 ข้อที่เคยนำเสนอ พวกเรามีความคืบหน้าเรื่องชื่อกลุ่ม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง แต่”วิตรรกมุทรา”ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม เป็นเพียงสัญญลักษณ์มือ ที่ใชเป็นกิมมิค(gimmick) เพื่อสื่อว่า เราใช้ความรู้และความจริงในการต่อสู้ มีเพื่อนๆหลายท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกและแนวร่วม ขอรออีกสักระยะครับ เพราะพวกเรากำลังเตรียมระบบรองรับ”

บทความก่อนหน้านี้สจล. จัดเสวนาเทรนด์งานออกแบบหลังโควิด-19
บทความถัดไปเพื่อไทย จ่อเรียกประชุม โละครั้งใหญ่ เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค!