ปลัด พม.ยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ฝาก ปชช.ถึงวันจ่าย ถ้าไม่ได้-รีบแจ้งตกหล่น

ปลัด พม.ยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ฝาก ปชช.ถึงวันจ่าย ถ้าไม่ได้ ให้รีบแจ้งตกหล่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ พม.จ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง ได้แก่ ผู้ได้รับสวัสดิการ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติมอีกรายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งมีทั้งหมด 6,781,881 ราย ประกอบด้วย 1.เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และ 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

นายปรเมธี กล่าวอีกว่า โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องมาเช็กสิทธิ เพียงหากได้รับสวัสดิการทั้ง 3 อยู่แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ใดๆ จากรัฐบาลมาก่อน ก็มีโอกาสได้แน่นอน โดยคาดว่าจะจ่ายให้ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จ่ายครั้งเดียว 3 เดือน หรือคิดเป็นเงิน 3,000 บาท ผ่านรูปแบบบัญชีธนาคาร และเงินสด อย่างไรก็ตาม หากถึงวันจ่ายเงินเยียวยาแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ ให้ติดต่อสอบถามและแจ้งตกหล่นการช่วยเหลือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ส่วนกรณีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิเกิดเสียชีวิต ถือว่าไม่มีตัวตน ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ไม่สามารถโอนตกทอดให้กับทายาทหรือผู้รับมรดกได้

บทความก่อนหน้านี้นายกฯชวนข้าราชการแต่งเหลืองตลอดเดือน ก.ค. ส่วน ปชช.แล้วแต่สะดวก
บทความถัดไป‘ณัฏฐพล’ เผยไม่ใช่เรื่องง่ายหลังเลิกจ้าง 961 พนักงาน อค. ชี้จะปล่อยให้องค์กรมีหนี้สินไม่ได้