ศาลรธน.มีมติไม่รับถอดถอน ธรรมนัส ปมภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตยบริษัทคู่สัญญารัฐ

ศาลรธน.มีมติไม่รับถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสภาพส.ส. ปมเมียถือหุ้นตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญารัฐ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. 54 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสามหรือไม่

จากกรณีภรรยาของร.อ.ธรรมนัส ถือครองหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จำกัด และบริษัทดังกล่าว ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามที่กล่าวอ้างในคำร้อง

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การทำสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทำสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม มูลกรณีจึงไม่ต้องด้วยเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 82 ได้

ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งความเห็นของส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยว่าการที่ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกศาลออสเตรเลียตัดสินว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดจำคุก 6 ปีแต่จำคุก 4 ปีก่อนถูกเนรเทศกับประเทศไทยเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งส.ส. และรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) ไว้พิจารณา และขณะนี้อยู่ระหว่างให้เวลาร.อ.ธรรมนัสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง