“ปริญญา” เฉลย “ปรีดี” เลือกวันที่ 27 มิถุนา ก่อตั้ง “ธรรมศาสตร์” ไม่ใช่ 24 มิถุนา

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน โพสต์ข้อความเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี ระบุว่า ท่านทราบไหม ทำไมนายปรีดี พนมยงค์ จึงไม่เลือกวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นวันก่อตั้ง ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’ แต่กลับเลือกวันที่ 27 มิถุนายน?

คำตอบอยู่ที่คำปรารภและมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ประกาศใช้ 3 วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่ 27 มิถุนายน 2475

“โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้

มาตรา 1 อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย ..

ประชาธิปก ปร.
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475”

จากระบอบราชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของพระราชา ประเทศไทยก็ได้กลายมาเป็นระบอบที่ ‘ประชา’ เป็นเจ้าของ ‘อธิปไตย’ และกลายเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อพระราชาทรงมอบอำนาจสูงสุดของประเทศให้กับราษฎรทั้งหลาย ด้วยการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้

อาจารย์ปรีดีไม่เลือกวันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพราะมิได้ประสงค์จะยกย่องตนเองและพวกพ้องที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ประสงค์จะยกย่องประชาชนที่ได้กลายเป็นเจ้าของประเทศ จึงได้เลือกวันที่ 27 มิถุนายน เป็นวันตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้

หากอาจารย์ปรีดีเลือกวันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ก็จะเป็นแค่มหาวิทยาลัยของ ‘คณะราษฎร’ แต่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยของคณะราษฎร หากคือมหาวิทยาลัยของ ‘ราษฎร’ เพราะวันที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือวันที่อำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของราษฎร!

ด้วยเหตุประการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีพานรัฐธรรมนูญอันเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ประชาธิปไตย’ อยู่ใจกลางธรรมจักร และเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน และมันควรจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปครับ

ทำไมนายปรีดีจึงเลือกวันที่ 27 มิถุนายนเป็น #วันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองท่านทราบไหม ทำไมนายปรีดี…

โพสต์โดย Prinya Thaewanarumitkul เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

 

 


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“ภราดร” ห่วงข่าวร้ายเศรษฐกิจมาเร็วก่อนกำหนด แต่รัฐบาลคง พรก.ฉุกเฉิน ซ้ำเติมปัญหา
บทความถัดไปอนามัยโลกเตือน คลื่นไวรัสโควิด-19 “ระลอกสอง” ส่อคร่าหลายล้านชีวิต!