สนท. ออกแถลง ค้านต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ รัฐบาล อ้างใบรับรองแพทย์ ละเมิดสิทธิ ปชช.

สนท. ออกแถลงการณ์ จี้ รัฐบาล ไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หวัง มิ.ย. เป็นเดือนสุดท้าย ชี้ รัฐบาล อ้างใบรับรองแพทย์ ละเมิดสิทธิประชาชน8

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ “สนท. ขอต่อต้านการยืดอายุพ.ร.ก. ฉุกเฉิน” โดยระบุว่าการที่สมช.มีมติเสนอให้รัฐบาลขยายเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารแผ่นดินใน สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีกหนึ่งเดือน

โดยอ้างว่าเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการอ้างของรัฐบาลนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นได้ทุเลาลงมาก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว จึงควรถือว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษอีกต่อไป

การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลากว่าสามเดือน รัฐบาลมิได้ใช้อำนาจในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค แต่กลับใช้อำนาจดังกล่าวออกมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล (เคอร์ฟิว) ควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษา เยาวชน และประชาชนจำนวนมากที่เคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกดำเนินคดีด้วยกฏหมายดังกล่าว และที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ประชาชนจำนวนมากขาดแคลนรายได้โดยที่รัฐบาลไม่สามารถจัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ถือเป็นการกระทำอันเกินกว่าเหตุไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อประเทศชาติ มีแต่จะสร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่ประชาชน สนท. จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาไม่ต่ออายุ รวมถึงยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และใช้กฎหมายทั่วไปซึ่งสามารถควบคุมโรคแต่ไม่สามารถควบคุมประชาชนได้

เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรงพ.ศ. 2558 เพื่อรับมือกับสถานการณ์แทน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสุดท้ายที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะได้ชื่อว่า อ้างใบรับรองแพทย์ละเมิดสิทธิประชาชน


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้รวบ 8 มือโพสต์เฟคนิวส์ ปล่อยข่าวใบกระท่อมหยุดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เพื่อจะได้เรียกเก็บภาษีประชาชน
บทความถัดไปไทยแอร์เอเชีย ดีเดย์ ก.ค.นี้ เปิดบินในประเทศครบทั้ง 25 เส้นทาง