ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้ง 14 พนักงานสืบสวนความผิดพ.ร.บ.คอมฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.นางสาวธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ 2.นางวาสนา สิงห์สร้อย 3.พันตำรวจเอกพันธนะ นุชนารถ 4.พันตำรวจเอกรัฐโชติ โชติคุณ 5.พันตำรวจเอกปฏิญญา จีรชนาสิน 6.พันตำรวจเอกจักษ์ ยังให้ผล 7.พันตำรวจโทศรีสันต์ เฟื่องสังข์ 8.พันตำรวจโทอลงกรณ์ กนกวรรณ 9.พันตำรวจโทพิสิษฐ์ ศรีอ่อน 10.พันตำรวจโทศุภรฐ โชติจำหงษ์ 11.พันตำรวจโทชิษณุพงศ์ ไหวดี 12.ว่าที่พันตำรวจโทเสกสรรค์ องอาจ 13.ร้อยตำรวจเอกอิชยา สิทธิธูรณ์ 14.ร้อยตำรวจเอกณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“สมพงษ์” ยันเพื่อไทย ทำงานบนหลักการถูกต้อง ชี้ข่าวลือจับขั้วรัฐบาลหวังดิสเครดิตพรรค
บทความถัดไปราชกิจจาฯออกข้อบัญญัติกทม. ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์