‘ลดาวัลลิ์’ เสนอตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทย ยกระดับสมุนไพร-ลดรายจ่ายนำเข้ายาจาก ตปท.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า หลังเกิดภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องสำรวจทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งภายในประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ล่าสุดคณะทำงานฝ่ายนโยบายได้กำหนดให้ สมุนไพรไทย เป็นจุดแข็งของประเทศเพื่อผลิตยา ผลิตภัณท์ดูแลสุขภาพ และเวชสำอาง โดยมีแนวคิดจัดตั้ง “กระทรวงการแพทย์แผนไทย” แยกกรมแพทย์แผนไทยออกจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหน่วยงานระดับกรมรองรับภารกิจสำคัญ เพื่อยกระดับสมุนไพรภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนาน

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณท์สมุนไพรไทยจากสภาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ สภาครูแพทย์แผนไทย สภาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชมรมแพทย์พื้นบ้าน และสมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย ทำให้มั่นใจว่าแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยมีความเป็นไปได้ และจะเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศที่จะเป็นผู้ปลูก ผลิต แปรรูป และจำหน่าย ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ จะยกระดับยาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่กระทรวงการแพทย์แผนไทยจะบริหารจัดการโดยอิสระแยกจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางตะวันตกเป็นหลัก

“จะตั้งสำนักงานอาหารและยาสมุนไพรไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเวชศาสตร์แพทย์แผนไทยในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมยาและผลิตภัณท์ต่างๆ จากสมุนไพรไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน จะยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประจำตำบลทั่วประเทศ และยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการแพทย์แผนไทย พร้อมประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ให้ทั่วโลกรู้ถึงคำว่าสมุนไพรไทยเป็นของประเทศไทย หรือยกระดับเป็นเภสัชสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันชาวต่างชาติฉวยโอกาส เอาทรัพยากรสมุนไพรไทยไปเป็นของต่างชาติ” นางลดาวัลลิ์กล่าว

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมายาและผลิตภัณท์สมุนไพรไทยไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ทำให้เสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ แต่ขณะนี้มีการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมูลค่าปีละประมาณ 3.33 แสนล้านบาท ทั้งที่สามารถสนับสนุนให้ส่งออกได้เพิ่มปีละ 1 ล้านล้านบาท ดังนั้น คนไทยต้องหันกลับมามองคุณประโยชน์ที่มีคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ร่วมผลักดันให้ยาสมุนไพรไทย ผลิตภัณท์สมุนไพรไทยทุกชนิด เพื่อรักษาสุขภาพของคนไทย ช่วยลดรายจ่ายการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปรักษาสุขภาพของชาวโลกนำเงินตรากลับเข้ามาพัฒนาประเทศ เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืน


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แคร์รี หล่ำ จวกทรัมป์ สองมาตรฐาน หนุนม็อบฮ่องกง แต่ปราบม็อบในสหรัฐ
บทความถัดไป“เนติวิทย์” เผยตำรวจไม่อนุญาตจัดรำลึก 31 ปี เหตุนองเลือดเทียนอันเหมิน ย้ำไทยไม่ใช่เมืองขึ้นของจีน