มติผู้ตรวจฯส่งศาลรธน. วินิจฉัย รัฐผลิตไฟน้อยกว่าแผน ทำปชช.แบกภาระค่าไฟแพง

มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรธน. วินิจฉัยปมรัฐผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามแผนพลังงาน ละเมิดสิทธิปชช. ต้องแบกรับภาระจ่ายค่าไฟแพง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน มีรายงานว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่าการที่รัฐผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน( 2559-2563)และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าแพงและเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้  โดยพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้มติดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำร้องเพิ่มเติมของนายสุทธิพร  ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค.)จากที่ก่อนหน้านี้นายสุทธิพร ได้ยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบว่าการที่กระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในการให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ลดลงต่ำกว่าร้อย  51 ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 56 วรรคสองหรือไม่ และผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยเมื่อ 25 มิถุนายน 62ว่า การที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐมีน้อยกว่าร้อยละ 51 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 56 วรรคสอง พร้อมมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงพลังงานทบทวน ปรับแผน PDP 2015 และ PDP 2018 กำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ51 ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน และทำให้รัฐมีสัดส่วนผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ51 ภายใน10ปี นับจากปีพ.ศ.2562 แต่กระทรวงพลังงานยังโต้แย้งว่านอกเหนือจากที่รัฐผลิตเองแล้วรัฐยังถือหุ้นอยู่ก็เท่ากับว่ารัฐมีสัดส่วนเป็นเจ้าของอยู่เกินกว่าร้อยละ 51 แต่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบจึงมีการขอขยายเวลาในการชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่

ต่อมานายสุทธิพร ได้ยื่นคำร้องอ้างว่าผลจากการที่รัฐผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 51ตามแผนดังกล่าวทำให้ตนเองในฐานประชาชนผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าแพงด้วย ยิ่งช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19  และประชาชนต้องทำงานที่บ้าน ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน และที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่านายสุทธิพร ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่คุ้มครองไว้จากการกระทำของกระทรวงพลังงานที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 ประกอบ มาตรา 46 มาตรา 56  วรรคสอง


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘วิปรบ.’ คาดสภาฯถก 10-11 มิ.ย. ตั้งกมธ.ตรวจสอบเงินกู้ ยัน ‘บิ๊กตู่’ ไม่ขัด
บทความถัดไปวิป 2 ฝ่ายวางกรอบผ่าน กม.โอนงบ 8.8 หมื่นล้าน รบ.ยอมถอย ตั้ง กมธ. 7 วัน