“ลดาวัลลิ์” เสนอตั้ง “กระทรวงการแพทย์แผนไทย” ชู “สมุนไพรไทย” เป็นนโยบายเด่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค กล่าวว่า การเกิดภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องหันมาสำรวจทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งภายในประเทศของตน เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศเพื่อให้อยู่รอดได้หลังผ่านวิกฤตแล้ว คณะทำงานฝ่ายนโยบายว่าที่พรรคเสมอภาคได้กำหนดนโยบายนำ “สมุนไพรไทย” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามาเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อผลิตยา ผลิตภัณท์ดูแลสุขภาพ และเวชสำอางค์ ฯลฯ โดยจะจัดตั้ง “กระทรวงการแพทย์แผนไทย” แยกกรมแพทย์แผนไทยออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหน่วยงานระดับกรมรองรับภารกิจสำคัญ เพื่อยกระดับสมุนไพรภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนาน ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคสารพัดโรคมาหลายยุคหลายสมัย

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทย และผลิตภัณท์สมุนไพรไทย จากสภาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ สภาครูแพทย์แผนไทย สภาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชมรมแพทย์พื้นบ้าน และสมาคมผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย ทำให้มั่นใจว่าแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยของสภาครูแพทย์แผนไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยดังกล่าว มีความเป็นไปได้ และจะเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้านตำบล ทั่วประเทศที่จะเป็นผู้ปลูก ผลิต แปรรูป และจำหน่าย ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ และจะสามารถยกระดับยาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงการแพทย์แผนไทยต้องบริหารจัดการโดยอิสระแยกจากการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้วิทยาศาสตร์ทางตะวันตกเป็นหลัก แต่จะเชื่อมประสานงานในส่วนที่จำเป็นบางเรื่อง และจะตั้ง “สำนักงานอาหารและยาสมุนไพรไทย”โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับเวชศาสตร์แพทย์แผนไทยในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมยาและผลิตภัณท์ต่างๆจากสมุนไพรไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมีความคล่องตัว จะยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประจำตำบลทุกตำบลทั่วประเทศ ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย บรรจุ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และอสม. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการแพทย์แผนไทย


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“วิรไท” เสนอแนวทางจ้างงาน “ล้านตำแหน่ง” แบบเร่งด่วน ย้ำตอนนี้ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจ
บทความถัดไป“ชวน” ไม่รู้งบ 80 ล้านแจกส.ส. เชื่อถ้ามี ยังไงก็ปิดไม่มิด ส่วนตั้งกมธ.ขึ้นกับที่ประชุม