‘อังกฤษ’ ลั่นอาจขยายสิทธิพลเมืองให้ ‘ชาวฮ่องกง’ หากจีนเดินหน้ากฎหมายความมั่นคง

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นายโดมินิก ราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเสนอให้ “ชาวฮ่องกง” ที่ถือหนังสือเดินทางอังกฤษนอกราชอาณาจักรหรือ พาสปอร์ตแบบ BNO มีสิทธิพำนักในสหราชอาณาจักรได้ยาวนานขึ้นและมีสิทธิได้รับสัญชาติอังกกฤษ หากรัฐบาลจีนไม่ระงับแผนการใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในฮ่องกง

ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ สหราชอาณาจักร สหรัฐ ออสเตรเลีย และแคนาดา ได้ร่วมกันคัดค้านความพยายามออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของรัฐบาลจีน ที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมความพยายามแยกตัว การล้มล้างการปกครอง การก่อการร้าย และการแทรกแซงจากต่างชาติ ซึ่งสร้างความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงและนักธุรกิจชาวต่างชาติ โดยระบุว่า การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของรัฐบาลจีนในฮ่องกงเป็นการทำลายกรอบ “หนึ่งประเทศสองระบบ”

ทั้งนี้ หนังสือเดินทางแบบ BNO เป็นหนังสือเดินทางรัฐบาลอังกฤษออกให้แก่พลเมืองฮ่องกงก่อนที่ส่งมอบคืนให้กับรัฐบาลจีนในปี 1997 ปัจจุบันมีผู้ถือหนังสือเดินทางแบบ BNO ในฮ่องกงราว 300,000 ราย โดยผู้ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวจะสามารถเดินทางเข้าพำนักในสหราชอาณาจักรได้ถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องขอวีซ่า

นายราบระบุว่า “หากจีนยังคงเดินหน้าการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ เราจะยกเลิกข้อจำกัด 6 เดือน และอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง BNO สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อการทำงานหรือการศึกษาได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเป็นหนทางไปสู่การเป็นพลเมืองของอังกฤษได้ในอนาคต”

ในปีที่ผ่านมาได้มีพลเมืองฮ่องกงกว่า 1 แสนคนที่ได้ลงนามในคำร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองอังกฤษ แต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยระบุว่าการให้สิทธิแก่พลเมืองฮ่องกงจะเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงที่อังกฤษทำไว้กับรัฐบาลจีน ในการส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีน