บิ๊กป้อม หนุน ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วยนักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้าน ช่วง โควิด 19

บิ๊กป้อม หนุน ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วยนักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้าน ช่วง โควิด 19

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.​ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม​ 109​ สปน. ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.การท่องเทียวและกีฬา ดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่า กกท และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมวันนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วและเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 4 เรื่อง รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด ตาม MOU ระหว่าง กกท. กับกรมทางหลวง มีเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ การพิจารณารายชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมกีฬาหลายรายการไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ รวมทั้งมีข้อจำกัดในการเดินทางของผู้ชมชาวต่างประเทศในการเดินทางเข้าประเทศไทย จึงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬา ปรับแนวทางการฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้าน (Training at Home) รวมทั้งจัดให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้นักกีฬาสามารถรักษาศักยภาพและสมรรถภาพทางกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอ โดย กกท. ได้เชิญสมาคมกีฬาเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เพื่อทดแทนการประเมินผลการแข่งขันดังกล่าว โดยจะขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายต่อคณะกรรมการ กกท. ภายในเดือนมิถุนายน 2563

พลเอกประวิตร กล่าว่า ตามที่ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ นั้น ขอให้ กกท. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ รวมถึง กระแสความนิยมของการเล่นกีฬาในจังหวัดนั้น ๆ
​​ในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) แม้ขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างปกติขึ้น และเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ขอเน้นย้ำให้ทุกคนและทุกภาคส่วนยังคงต้องปฏิบัติตัวและดำเนินแนวทางในวิถีแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อไป


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ธรรมเนียมใหม่
บทความถัดไปฝ่ายค้าน พร้อมยกมือให้พ.ร.ก.กู้เงิน แค่รบ.รับปาก ตั้งกมธ.ตรวจสอบ-รายงานใช้งบ