‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ คกก.นโยบายทะเล ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประชาชน อย่างยั่งยืน

บิ๊กป้อม ย้ำ คกก.นโยบายทะเล ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของประชาชน อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563​ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 และ

ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 – 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ วันป่าชายเลนแห่งชาติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ​​​จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์​​​ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ร่าง รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ร่าง ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. …. ตามมาตรา 21 การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ. และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 2 คณะ

​พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ว่าด้วย 75 ปีหลังสงคราม, เบบี้ บูมเมอร์และเพลง Imagine | กาแฟดำ
บทความถัดไป‘สมคิด’ เตือนอย่าประมาท แม้แนวโน้มโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เผยรัฐบาลเตรียมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว