คุมโควิด! มาเลเซียออกกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว ต่างชาติจ่ายเต็มราคา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เดอะ สเตรทส์ไทม์ส รายงานว่า ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซียทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวและจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนจะเดินทางเข้ามาด้วย

มาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดาโต๊ะ สรี อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ รัฐมนตรีอาวุโสของมาเลเซีย เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ว่าเป็นมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ชาวมาเลเซียทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่ทางการมาเลเซียจัดเตรียมให้ตกวันละ 150 ริงกิต (ประมาณ 1,100 บาท) ส่วนชาวต่างชาติรวมถึงคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวจะต้องจ่ายค่ากักตัวเต็มจำนวน ซึ่งข้อกำหนดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

มาตรการนี้ทำให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังมาเลเซียจะต้องลงชื่อในหนังสือยินยอมรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ก่อนจะเดินทางเข้ามา โดยสามารถทำได้ที่สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศต่างๆ ซึ่งหลังจากลงชื่อแล้ว ผู้ยื่นเรื่องจะได้รับหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้ามายังมาเลเซีย นอกจากนี้ กองตรวจคนเข้าเมืองยังจะแจ้งไปยังบริษัทสายการบินทั้งหมด เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารได้รับทราบว่าจะต้องมีเอกสารอนุญาตนี้ก่อนจะเดินทางเข้ามายังมาเลเซียด้วย

ทั้งนี้ ทางการมาเลเซียกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนจะต้องกักตัว ส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มาเลเซียบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน และยังคงมีผลอยู่ต่อไป


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้กมธ.ป.ป.ช. ลุยสอบปมกันตุนหน้ากากต่อ เรียก “จุรินทร์” แจง 27 พ.ค.นี้
บทความถัดไป1ก.ค. คาด ‘โรงเรียน’ พื้นที่ปลอด ‘โควิด-19’ เปิดทั้ง จว. จุดเสี่ยงสูงเหลื่อมเวลา-ออนไลน์