พันธบัตรออมทรัพย์ เราไม่ทิ้งกัน ขายหมดก่อนกำหนด 5 หมื่นล้านเกลี้ยง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ย 2.40% และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ย 3.00% ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี ในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจนั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. เวลา 13.00 น. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ได้จำหน่ายครบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ทุกช่องทางแล้ว สบน.ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุน พันธบัตรออมทรัพย์ในครั้งนี้

สำหรับวันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ และวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 วันที่ 14–20 พ.ค.2563 ขายบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขายหน่วยละ 1,000 บาท ซื้อขั้นต่ำได้ 1 หน่วย แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย รวมทุกรุ่น ต่อธนาคาร

ช่วงที่ 2 วันที่ 21 – 27 พ.ค. ขายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย และช่วงที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. –10 มิ.ย.2563 ขายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่น

 

บทความก่อนหน้านี้“ชัยธวัช” ย้ำ พรก.ฉุกเฉิน หมดอายุใช้งานแล้ว จี้ “ประยุทธ์” หมดเวลาใช้อำนาจแบบไม่รับผิดชอบ
บทความถัดไปคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง / รำลึกร้อยปีชาตกาล อาจารย์กรุณา กุศลาสัย : คุรุภารตวิทยาผู้เปี่ยมกรุณา