ครม. เห็นชอบ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 1-2 วงเงิน 33,942 ล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงาน (พม.) ให้ ครม.พิจารณา โดยเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนกำลังผลิตที่หายไปในระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 เดิมขนาด 1,050 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าตามอายุของโรงไฟฟ้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและเป็นพื้นที่สำคัญต่อประเทศ สำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าว เป็นโรงพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใช้ผลิตพลังไฟฟ้าฐาน ซึ่งมีกำลังผลิตประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 25 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าว 33,942.65 ล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยสามารถรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ ลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นที่อยู่ไกลมายังศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้า อีกทั้งรักษาความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าของรัฐและโรงไฟฟ้าเอกชน ด้านผลกระทบหากไม่มีโรงไฟฟ้าบางปะกงก็ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง

บทความก่อนหน้านี้เคน นครินทร์ : เริ่มต้นจากคำว่า “ทำไม”
บทความถัดไปนายกฯ พบนักธุรกิจข้ามชาติ ขอทุกฝ่ายเชื่อมั่นไทยจะเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง แม้รบ.ชุดนี้ไปแล้ว