วิษณุ ย้ำ ‘ม.44’ ยังอยู่ แม้ประกาศใช้รธน.ฉบับใหม่ ถ้ายกเลิกต้องออกเป็นพ.ร.บ.

“วิษณุ” แจ้งครม.เรื่องหลังประกาศใช้รธน. ครม. คสช. สนช. สปท. กรธ.จะหมดอายุเมื่อใด ย้ำ ม.44 แม้รธน. ประกาศใช้แล้วก็ยังมีผลจนกว่าคสช. จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยออกเป็นพ.ร.บ.ยกเลิก

เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 4 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า นายวิษณุ เครืองงาม รองนายกฯ แจ้งครม.ให้รับทราบเรื่องรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 4-5 ประการ คือ ท่านพูดถึงกรณีที่ครม. คสช. จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง มีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันไหน เวลาไหน ครม. คสช.ก็สิ้นสุดการทำงานเมื่อนั้น ส่วนสนช. จะหมดวาระเมื่อ 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง และสปท.จะหมดอายุทันทีที่เสนอกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายปฏิรูป ต่อมาคือ กรธ. จะต้องอยู่ทำกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน 8 เดือน แล้วพ้นวาระเมื่อนั้น

ประเด็นต่อมาคือ มาตรา 44 ที่ออกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งที่จะออกใหม่ในวันข้างหน้า แม้รัฐธรรมนูญจะประกาศใช้แล้วก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะมีการกำหนดเอาไว้ในมาตรา 265 ว่าอำนาจเดิมของคสช.จะมีผลต่อไปจนกว่า คสช.จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจะยกเลิกต้องออกเป็นพ.ร.บ.ในการยกเลิก

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ประเด็นต่อมาคือ คสช. ครม. สนช. สปท. เหล่านี้ ท่านใดที่อยากจะลาออกไปสมัครเป็นส.ส.ในวันข้างหน้า ต้องลาออกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับส.ว. หรือการได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ต่อมาคือ เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้ว ต่อไปการจะออกพ.ร.บ. จะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าเดิม คือ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรับฟังความเห็นนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งเขาจะทำเป็นคู่มืออกมาว่าแต่ละเรื่องจะต้องทำอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ มีกฎหมายบางฉบับที่เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการที่จะออกกฎหมายเหล่านั้น แต่หากไม่สามารถที่จะออกกฎหมายเหล่านั้นได้ตามระยะเวลา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ คือ ต้องพ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำให้เสร็จใน 240 วัน หากไม่เสร็จตามเวลา คือเสนอเข้าสู่สภาได้ ปลัดกระทรวงทรัพก็ต้องพ้นหน้าที่ กฎหมายวินับการคลัง ถ้าไม่เสร็จตามเวลา ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผอ.สำนักงบฯก็ต้องพ้นหน้าที่ เป็นต้น