ชทพ.ขอบคุณกกต.ชี้ ทางออกเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง เหตุมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ชทพ. ขอบคุณกกต. ชี้ทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง เหตุมีพรก.ฉุกเฉินโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกกต.สรุปว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อ้างกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นายนิกร กล่าวว่า อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฏหมายพรรคการเมืองมาตรา91(4) พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณกกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆโดยตรง แล้วยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิต-19ได้ หากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฏหมายต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เคาะ 4 มาตรการช่วย “สถานประกอบการ” รับผลกระทบ “โควิด-19”
บทความถัดไปเร่งค้นหาผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ทั่วกรุง สธ.จ่อตั้งจุดเฝ้าระวังโซนเสี่ยง