รบ.เปิดโพล‘ครม.บิ๊กตู่’ รอบ 6เดือน เชื่อมั่น-พอใจกลางๆ นโยบายโดนใจคือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-6ขวบ

รัฐบาล เปิดโพล‘ครม.บิ๊กตู่’ รอบ 6 เดือน เชื่อมั่นกลางๆ-พอใจก็กลางๆ ส่วนนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี รองลงมาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน) ตามที่กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน)

สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล สรุปได้ดังนี้

1.การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.4 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยแหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุดคือ โทรทัศน์ (ร้อยละ95.5 ) รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ (ร้อยละ 39.4) ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 22.6 ไม่ได้ติดตาม โดยให้เหตุผล คือ ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง

2.การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุดคือ โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 96.7) รองลงมา คือ โครงการ “ชิมช้อปใช้” (ร้อยละ 96.4)

3.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล อยู่ในระดับมาก–มากที่สุด ร้อยละ 41.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 45.0 ซึ่งนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี (ร้อยละ 54.6) รองลงมา คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 54.1)

4.ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก – มากที่สุด ร้อยละ 39.1 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 45.1

5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ในหลากหลายช่องผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ เร่งแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการ ของประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

บทความก่อนหน้านี้สว.เสียงแตก ปมสละเงินเดือนช่วยโควิด บางคนบอกเงินไม่เยอะ แถมยังมีภาระมาก
บทความถัดไปพท. ข้องใจ พปชร. เคลียร์ให้ชัด-ใช้งบส่วนไหนแจกหน้ากาก10ล้านชิ้น ถามเป็น มติครม. หรือเงินเดือน หรือเงินบริจาคโต๊ะจีนพรรค